AVÍS LEGAL

 

Ladosi 2.0 SL, amb domicili a Ripoll al Polígon Industrial  els Pintors carrer Pablo Picasso, número 26 i amb C.I.F. B55220982 inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 3004, Foli 155, Full número GI-57.575, inscripció 1a, titular de la direcció URL www.ladosi.cati telèfon de contacte el 902.266.266.

 

Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

Com a responsable d'aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

 

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Ladosi 2.0 D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

 

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular; Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular; La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

En la utilització del web de Ladosi 2.0, l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Ladosi 2.0 o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal Ladosi 2.0 o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

 

No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Ladosi 2.0 no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics

(software i hardware) del usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, tot i que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

 

Dades de caràcter personal

Ladosi 2.0 compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Ladosi 2.0 ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica , la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Ladosi 2.0 disposa d'una política de privacitat on descriu, amb detall, els nostres esforços per la transparència i la seguretat de la informació que fem servir.


Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de Ladosi 2.0 o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la pàgina web atribueixi a l'Usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de Ladosi 2.0 o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix la Política de Privadesa.

Responsabilitats

Ladosi 2.0 no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Ladosi 2.0 no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de Ladosi 2.0 mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels que s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de Ladosi 2.0 o qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de Ladosi 2.0, llevat autorització expressa de aquesta última.

Ladosi 2.0 tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Ladosi 2.0

 

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics ....

 

(III) Ús indegut o inadequat de les pàgines web de Ladosi 2.0

 

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

 

Llei aplicable

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, i el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016.

 

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l'accés a la pàgina web, l'Usuari i Ladosi 2.0 acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

 

En les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Ladosi 2.0 SL en compliment amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals de tot tipus, que ens proporcionin els nostres clients, "usuaris", a la web.

 

Informació bàsica

En virtut de l'article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), Ladosi 2.0 SL com a responsable del tractament, l'informa dels següents aspectes rellevants:

 

 

 

Responsable del tractament       NOM I DIRECCIÓ DE L'EMPRESA

 

Finalitat  

La informació que ens faciliten les persones interessades les tractem amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin, i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.

Les dades proporcionades es conservessin mentre es mantingui una relació mercantil i no se sol·liciti la seva supressió.

Exercici de Drets

Dirigir-se a: ladosi@ladosi.cat

Desistiment Gratuït.

Destinataris No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Reclamació Autoritat de Control Espanyola.

Informació addicional Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades i privacitat en www.ladosi.cat

 

Informació addicional

Ladosi 2.0 SL és el responsable del tractament de dades personals que recull i tracta, posant a la seva disposició els següents mitjans de comunicació per a la seva posada en contacte a:

 

Ladosi 2.0 SL amb NIF B55220982 amb domicili al Polígon Industrial Els Pintors carrer Pablo Picasso, número 26 17500-Ripoll i correu electrònic: ladosi@ladosi.cat

 

Abast de la Política

Quan accedeix i utilitza la nostra pàgina web www.ladosi.cat, es compromet a acceptar aquesta política de privacitat, així com les disposicions que conté l'Avís Legal i Política de Cookies.

 

A Ladosi 2.0 li proporcionem la informació perquè amb caràcter previ a la documentació de les seves dades personals pugui accedir a la Política de Privadesa i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades.

 

Així mateix, la present política serveix per facilitar informació addicional de segon nivell, d'aquelles clàusules informatives que redirigeixen a aquesta, amb tal finalitat.

 

Finalitat del Tractament

Ladosi 2.0 tractarà la informació que ens proporcioni amb les següents finalitats:

 

• Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formuli.

• Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar d'articles d'interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.

• Gestions administratives, comptables i fiscals.

• Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través de Currículum vitae (CV), amb la finalitat del procés de selecció. Vostè autoritza expressament a Ladosi 2.0 perquè procedeixi al tractament de les seves dades per la finalitat indicada.

• Gestionar les comandes rebudes a través del web, per a la gestió de facturació, o reclamació.

 

Ladosi 2.0 tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i / o accés no autoritzat.

 

Termini de conservació de les seves dades

El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que pugui arribar a contractar o prestar.

 

En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se segons les circumstàncies que s'apliquin en cada cas, i la legislació vigent.

 

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis professionals, així com per a l'enviament d' comunicacions comercials dutes a terme per Ladosi 2.0 i quan el tractament sigui necessari per a l'execució d'un contracte. 

Procedència de les dades

Totes les dades personals que tractem mitjançant la nostra pàgina web procedeixen directament del propi interessat.

 

Drets

Ladosi 2.0, en compliment amb la normativa europea de protecció de dades, comunament denominat RGPD, l'informa dels drets que ostenta com a titular i afectat de les dades personals que recaptem i tractem, incloent-se els següents drets:

 

• Té dret a desistir de forma gratuïta i en qualsevol moment del consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals.

• Té reconegut el dret d'accés a les seves dades personals així com el dret a rectificació d'aquells.

• Té dret a oposar-se al processament de les seves dades personals, així com el dret a supressió, comunament denominat, dret a l'oblit. De la mateixa manera, té dret a oposar-se al tractament per decisions individuals automatitzades.

• Té dret a obtenir la limitació del tractament de dades personals.

• Té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

• Té dret a presentar una queixa a l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

Els precedents drets reconeguts els podrà exercitar mitjançant sol·licitud dirigida a través de correu electrònic a ladosi@ladosi.cato a través dels mitjans de contacte que posem a la seva disposició indicant en l'assumpte del missatge o comunicació la referència: Drets RGPD.

 

Així mateix, en cas que per poder fer aquesta sol·licitud precisem d'informació addicional que permeti acreditar la identitat de la persona exercent i vinculada al tractament de dades personals, es requerirà l'aportació d'informació addicional o documental que acrediti aquesta identitat de l'afectat o interessat que exerceixi el dret en qüestió.

 

Desistiment

Ladosi 2.0, en virtut de la Directiva 2002/58 / CE en relació als serveis de la societat de la informació i la possibilitat de remetre comunicacions promocionals o publicitàries per mitjans electrònics, incorpora o facilita als destinataris d'aquestes comunicacions mecanismes, senzills i gratuïts, per a desistir del consentiment atorgat per a la finalitat de l'enviament d'aquelles, complint íntegrament amb la normativa europea i nacional sobre la matèria esmentada.

 

Mesures de Seguretat

Ladosi 2.0 adopta mesures organitzatives i tècniques amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

 

Política de Cookies

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.

 

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Recordeu que les galetes no poden danyar el seu equip i el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

 

Consulteu la declaració de cookies de Ladosi 2.0 (www.ladosi.cat / cookies) per obtenir informació sobre les cookies que utilitzem.

 

 

Avís de violació de dades personals

En el cas que les seves dades es vegin compromesos, Ladosi 2.0 li notificarà a Vostè ia les autoritats supervisores competents en un termini de 72 hores per correu electrònic amb informació sobre l'abast de la violació, les dades afectades, qualsevol impacte en el servei i el pla d'acció de Ladosi 2.0 amb les mesures per protegir les dades i limitar qualsevol possible efecte negatiu en els interessats.

 

La "infracció de dades personals" fa referència a una violació de la seguretat que condueix a la destrucció, pèrdua, alteració, divulgació no autoritzada o accés, accidental o il·legal, a les dades personals transmeses, emmagatzemades o processats relacionats amb la prestació del servei .

 

Dubtes i Modificacions

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a l'adreça ladosi@ladosi.cat